Schär | glutenfree Products - חברת ד״ר Schär

חברת ד״ר Schär

מוצרים על פי קטגוריה

הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1922 בדרום טירול, שבלב האלפים, עם חזון לשיפור חיי אנשים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים. מאז ייסודה של החברה, קירבה לצרכן היא המחויבות המנחה שלנו.
יכולות הליבה שלנו משלבות את דרישות תזונה ייחודיות ומורכבות עם מחויבות לשמחת חיים. אחריות, קידמה וקירבה הם הערכים המעניקים לנו את היציבות והאמינות שלנו. חברתנו היא חברה משפחתית בעלת טווח פעולה עולמי, עם 18 אתרים ב-11 מדינות ולמעלה מ-1,400 עובדים ברחבי העולם. מוצרינו ניתנים להשגה ביותר מ-100 מדינות.

ערכי היסוד שלנו

אחריות

היא תנאי מקדים לפעולה משמעותית. אנו לוקחים על עצמינו אחריות לרווחת הצרכנים שלנו. פעולותינו אינן תלויות באחרים, ואנו מתייחסים למשאבים שלנו באופן אחראי על מנת להבטיח שמוצרינו ושירותינו משיגים את התועלת הרבה ביותר עבור צרכנינו.

קידמה

היא מנוע הפיתוח שלנו. על ידי חדשנות, אנו משפרים את חיי הצרכנים שלנו. אנו פתוחים, מחויבים ומקדמים חדשנות בלהט במטרה להלהיב את צרכנינו בכל מקום ובכל שלב.

 

קירבה

יוצרת איכות. אנו נשארים קרובים ללקוחותינו, קרובים לפעילות השוק, ומחליפים ומשתפים מידע בתוך החברה. דבר זה יוצר הבנה עמוקה של צורכי הצרכנים שלנו.
הבנה זו היא המקור לפיתוח מוצרים ושירותים לשיפור חיי הצרכנים, כמו גם גורם חשוב להצלחתנו.