Schär | glutenfree Products - לצמוח יחד

לצמוח יחד

מוצרים על פי קטגוריה

חקלאות רבת-קיימא היא הלב ב- Schär. קידום מגוון ביולוגי וייצור מוצרים באיכות הגבוהה ביותר באופן הטוב ביותר, משמעו הצעת עתיד טוב יותר לעמים שלנו, לקהילות שלנו ולכוכב שלנו.

עמודי התווך שלנו

מגוון ביולוגי וחקלאות ברת-קיימא

הגנה על גידולי נישה (minor crops) ומגוון ביולוגי וקידומם.

אנו מחויבים לשימור המגוון הביולוגי שלנו:

  • על ידי קידום גידולי נישה כגון כוסמת, דורה או דוחן
  • על ידי עידוד שיטות חקלאות ברת-קיימא
  • על ידי השגת שרשת אספקה חופשית מבירוא יערות
  • על ידי שימוש בלעדי בביצי חופש מתרנגולות המגודלות על הקרקע

אריזה ברת-קיימא

אספקת מזון בריא ובטוח תוך כדי הפחתת הפסולת.

אנו מחויבים להקטנת טביעת הרגל הסביבתית שלנו:

  • על ידי וידוא שכל האריזות שלנו יהיו 100% ניתנות למחזור, מחומרים ממוחזרים או מתכלות
  • על ידי הפחתת כמות חומרי האריזה
  • על ידי מעבר ממוצרי פלסטיק למוצרי נייר

טביעת רגל פחמנית

האצת המעבר העולמי לאנרגיה בת-קיימא.

אנו מחויבים להפחתת הפליטות שלנו:

  • על ידי מעבר למקורות פוטואלקטריים וסולריים
  • על ידי שיתוף פעולה עם שותפים לוגיסטיים ידידותיים לסביבה