Schär | glutenfree Products - יתרונות הדיאטה נטולת הגלוטן

יתרונות הדיאטה נטולת הגלוטן

מוצרים על פי קטגוריה חיים ללא גלוטן

בזכות הדיאטה נטולת הגלוטן אנשים עם אי סבילות לגלוטן יכולים לחיות חיים ללא תסמינים.

חולי צליאק חייבים להקפיד על דיאטה נטולת גלוטן כל חייהם. אסור להם לצרוך אפילו קמצוץ גלוטן מכיוון שגלוטן גורם לנזק ארוך טווח למעיים שלהם, והם עלולים לפתח תסמינים של הפגיעה. לעומתם, ככל הידוע לנו היום, אנשים עם רגישות לגלוטן ולחיטה לא יפגעו במעיהם ואפילו יוכלו לסבול דיאטה נטולת גלוטן אחרי תקופה מסוימת. אך דרך הפעולה תיקבע עבור כל מקרה לגופו. דיאטה נטולת גלוטן עשויה להשפיע לטובה על תסמונת המעי הרגיז (תמ"ר).

אם התחלתם דיאטה נטולת גלוטן לאחר שאובחנתם כסובלים מתמ"ר, ההשפעות החיוביות הראשונות של השינוי בתזונה יורגשו תוך כמה שבועות. התסמינים ייעלמו ורווחתכם ומצב בריאותכם ישתפרו. בנוסף בחולי צליאק רפידת המעי הדק תתחדש ותסמיני הפגיעה יתאזנו. יתר על כן, דיאטה קפדנית נטולת גלוטן תפחית את הסיכון ללקות בבעיות בריאות בטווח הארוך ותמנע את התסמינים. תהיה אי הסבילות שאתם סובלים ממנה אשר תהיה, דיאטה נטולת גלוטן תאפשר לכם לחיות ללא תסמינים. כך  גם במקרה של תסמונת המעי הרגיז. דיאטה נטולת גלוטן תיטיב עם כשליש מהאנשים הסובלים מתמ"ר.

יתרונות הדיאטה נטולת הגלוטן:

  • ערכי הנוגדנים חוזרים לנורמה.
  • רפידת המעי הדק מתחדשת.
  • יורד הסיכון לפגיעה נלווית.
  • חוזרת יכולת הספיגה של המעי של חומרי ההזנה.
  • המשקל שירד יעלה.
  • ישתפר המצב הבריאותי והפיזי.
  • השליטה באכילה תשתפר.
  • איכות החיים תשתפר ותחזור תחושת הרווחה האישית.
  • ילדים: התפתחות בריאה וגדילה בנורמה.

ההשפעה של המעבר לדיאטה נטולת גלוטן מהותית במיוחד בחולי צליאק.