Privacy Policy

משתמשים יקרים,

Dr. Schär AG/S.p.A, כבעל השליטה במידע (שייקרא להלן "בעל השליטה"), ולפי תקנה GDPR 2016/679 (האסדרה הכללית להגנה על מידע, התקנה האירופאית על הגנת נתונים אישיים, תיקרא להלן "GDPR") – רואה בפרטיות והגנה על נתונים אישיים אחד מהיעדים העיקריים של פעילותה. אי לכך לפני שאתם שולחים נתונים אישיים לבעל השליטה, חשוב שתקראו בקפידה את מדיניות הפרטיות שלנו שכוללת מידע חשוב על פרטיותכם, על הגנה על נתונים אישיים ועל אמצעי הביטחון שאנו נוקטים כדי להבטיח סודיות בתאימות מלאה לתנאים הרלוונטיים.

יתר על כן, מדיניות הפרטיות:

 • מובנת כמתייחסת לאתר זה ולכל האתרים האחרים למכירת מוצרים ושירותים של Schär(ייקרא מעתה ואילך "האתר") המנוהלים ע"י בעל השליטה במידע;
 • היא חלק אינטגרלי מהאתר ומהשירותים שאנו מעמידים לרשותכם;
 • תקפה גם כהודעה על מדיניות הפרטיות המובאת לידיעתם של משתמשי האתר תחת סעיף 13 של קוד הפרטיות;
 • תואמת את המלצה מספר 2/2001 על דרישות מינימום של האיחוד האירופי לאיסוף נתונים אישיים ברשת, שאומצה ב-17 במאי, 2001 ע"י איגוד הרגולטורים "Article 29".

***

בעל השליטה מודיע בזאת שנתוניהם האישיים של המשתמשים יעובדו תחת עקרונות החוקיות, ההוגנות והשקיפות והגנה על סודיות הנתונים ועל זכויותיהם. אי לכך נתוניהם האישיים יעובדו בהתאם לתנאים החוקיים שהניחה תקנת GDPR מספר 2016/679 ולכל מחויבויות הסודיות המצוינות בה.

תוכן עניינים

תוכן העניינים של מדיניות הפרטיות יסייע לכם למצוא מידע על נתונים אישיים שלכם שמעניינים אתכם.

1 בעל השליטה במידע ומעבדי הנתונים.

2 נתונים אישיים מעובדים.

2.1 דפדוף בנתוני אתר.

2.2 נתונים שמתקבלים מהמשתמשים

2.3  Cookies.

2.3.1 הגדרות, מאפיינים ויישומי החקיקה.

2.3.2  סוגי cookies שהאתר משתמש בהם ואפשרות לבחור/לבטל בחירה בהם.

2.3.3 איך לצפות ב-cookies ולשנות הגדרותיהם בדפדפן

2.4 נתוני קטינים

3 מודעת פרסום בגישה ראשונית.

4 מטרת עיבוד הנתונים והחובה/אפשרות הבחירה של המשתמש בחשיפתם.

4.1  אספקת שירותים נדרשים ע"י המשתמש: הרשמה למועדון שר

4.2   מחקר/ניתוח סטטיסטי על נתונים מצרפיים או אנונימיים, ללא האפשרות לזהות את המשתמש, מטרתם לאמוד את יעילותו של מסע פרסום שערכנו באתר, למדוד תעבורה ולהעריך את שימושיותו ואת העניין בו

4.3  מטרות הקשורות למימוש המחויבויות בחוק, בתקנות או בחקיקה האירופית

4.4 הודעות פרסום.

4.5  יצירת פרופילי משתמש (לדוגמה באמצעים אלקטרוניים לפי העדפותיהם, הרגליהם ובחירותיהם הצרכניות).

5   שיטות עיבוד נתונים, מיקום ואבטחת עיבוד נתונים

6 תקשורת והפצה

7   זכויותיכם

8 שינויים

9 פרטי קשר

1 בעל השליטה במידע ומעבדי הנתונים

כאשר משתמשים גולשים באתר ומשתמשים בשירותיו, נתוני משתמשים מזוהים או משתמשים ניתנים לזיהוי עשויים לעבור עיבוד.

כדי לממש את הזכויות בחוק המוזכרות לעיל צרו קשר עם בעל השליטה במידע או עם אחראי הגנת הנתונים (DPO) בכתובות המפורטות מטה.

מידע על בעל השליטה במידע:

בעל השליטה במידע הוא  Dr. Schär SpA / AGבעליו של משרדים רשומים ב:

Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italy,

Tel. 0473/293 300 E-mail privacy@schaer.com

מידע על אחראי הגנת הנתונים:

בעל השליטה במידע מינה גם אחראי הגנת נתונים (DPO) וניתן לפגוש אותו במשרדו הראשי

(Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italy, Tel. 0473/293 300)

או בכתיבה ל- dpo@drschaer.com

נתוניכם האישיים עשויים להימסר לעובדים או לשותפים חיצוניים של בעל השליטה במידע, ביניהם עובדי אדמיניסטרציה, מכירות, מחלקה משפטית, הנהלת חשבונות או אדמיניסטראטורים במחלקת IT. וזאת בהתאם לאופן עיבוד המידע ובמי, שפועל תחת סמכותו הישירה של בעל השליטה במידע, כמעבד נתונים או אחראי על עיבוד הנתונים לפי סעיפים 28 ו-29 לתקנת GDPR מספר 2016/679, והונחה כראוי איך לבצע משימות אלה.

2 נתונים אישיים מעובדים

2.1 דפדוף בנתוני אתר

התהליכים שהשתמשנו בהם לתפעול האתר במערכות המחשוב והתוכנה, יאספו נתונים אישיים שהעברתם מתבצעת תמיד בשימוש בפרוטוקולי תקשורת אינטרנטית. מידע זה אינו נאסף כדי לשייכו לנשואי מידע  מזוהים, אלא שמטבעו הוא מאפשר לנו, באמצעות עיבודו ושיוכו לנתונים שנמצאים בידי צד שלישי, לזהות משתמשים אישית. קטגוריית נתונים זו כוללת כתובות IP או שמות דומיינים של מחשבי משתמשים שמתחברים לאתר, כתובות URI (מזהה המשאבים האחיד) של המשאבים שהתבקשו, זמן הבקשה, שיטת הגשת הבקשה לשרת, גודל הקובץ שהתקבל בתשובה, מספר הקוד המציין את סטטוס התשובה שנתן השרת (הצלחה, שגיאה וכדומה) ופרמטרים אחרים שמתייחסים למערכת ההפעלה ולסביבת המחשב של המשתמש. אנו משתמשים בנתונים כדי להפיק מידע סטטיסטי אנונימי על השימוש באתר וכדי לוודא שהוא פועל בצורה תקינה, כדי לאפשר, בהתחשב בארכיטקטורת המערכת בשימוש, תנאים הולמים לשירותים, מטעמי אבטחה וכדי לאמת אחריות במקרה של פשעי מחשוב אפשריים נגד האתר או צד שלישי. הנתונים יימחקו בדרך כלל כעבור שבעה ימים.

2.2 נתונים שמתקבלים מהמשתמשים

האתר נותן למשתמשים הזדמנות להזין נתונים אישיים מרצונם. לדוגמה, כאשר הם ממלאים דף פרטי קשר, כאשר הם מבקשים שירותים או מידע, כאשר הם בוחרים לשלוח דוא"ל לכתובות המצוינות באתר וכדומה.

2.3 Cookies

2.3.1 הגדרות, מאפיינים ויישומי החקיקה

מדובר ביחידות טקסט קטנות שנשלחות מהאתרים שהמשתמש ביקר בהם ונרשמות במחשב האישי או במכשיר הנייד, כדי להעבירן מחדש לאותם אתרים בפעם הבאה שתבקרו בהם.

Cookies מאפשר לאתרים לשחזר את פעולות המשתמש ואת העדפותיו (כמו פרטי ההתחברות, השפה המועדפת, גודל הגופן, הגדרות תצוגה אחרות וכדומה) כדי שלא יידרש לפרטן בביקורו הבא באתר או כשיגלוש בו. משתמשים ב-Cookies לאימות מחשב, ניטור ערוצי שיחה, אחסון מידע משתמשים שמתחברים לאתר, והם עשויים להכיל קוד זיהוי ייחודי המאפשר להם לעקוב אחר ניווט המשתמשים באתר למטרות סטטיסטיות או פרסומיות. כאשר משתמשים מדפדפים באתר הם עשויים לקבל cookies או שרתים של אתרים אחרים למחשביהם או למכשירים הניידים שלהם (או כפי שהם נקראים cookies צד שלישי). יש פעולות הכרחיות להפעלתו הטכנית של האתר שלא ניתן לבצען ללא cookies.

סוגי ה-cookies השונים נקבעים לפי מאפייניהם ותפקידם, והם נשמרים במחשב או במכשיר הנייד למשך תקופות זמן משתנות: cookies  של ערוצי שיחה הנמחקים אוטומטית כשסוגרים את הדפדפן;cookies  שאינם נמחקים מהמחשב/המכשיר הנייד לתקופה מוגדרת מראש.

לפי החוקים התקפים באיטליה, לא תמיד יש צורך בהסכמתו של המשתמש להשתמש בסוגי cookies מסוימים. cookies טכניים אינם מחייבים הסכמת משתמש. כלומר, אלה המשמשים רק לשליחת תקשורת ברשת תקשורת אלקטרונית, או כנדרש לשם אספקת שירות שביקש המשתמש במפורש. במילים אחרות, cookies אלה הכרחיים למתן גישה לאתר או נדרשים לביצוע משימות שביקש המשתמש.

הרשות האיטלקית להגנה על נתונים אישיים קבעה (בהשוואה לתנאי הכללי "זיהוי של תהליכים מפושטים למידע עבור משתמשים והשגת הסכמה לשימוש ב-cookies – 8 במאי, 2014) ש-cookies טכני (כלומר כאלה שאינם מחייבים הסכמת משתמש) כוללים:

 • "cookie analytics" כאשר הוא בשימוש ישיר של מפעיל האתר לאיסוף מידע בצורה מצרפית של מספר המשתמשים וכיצד הם מבקרים באתר;
 • cookies ניווט או ערוץ שיחה (לאימות משתמשים);
 • Cookies פונקציונאליות מאפשרים למשתמש לדפדף באתר לפי קריטריון נבחר (לדוגמה שפה, מוצרים שנבחרו לרכישה) כדי לשפר את השירות שסופק לו;

"cookies ליצירת פרופיל", לעומת זאת, כלומר אלה המשמשים ליצירת פרופילי משתמש והודעות פרסום המותאמות להעדפות שביטאו המשתמשים כאשר דפדפו באתר, מחייבים הסכמה מראש של המשתמש.

2.3.2  סוגי cookies שהאתר משתמש בהם ואפשרות לבחור/לבטל בחירה בהם

האתר משתמש ב-cookies  הבאים, ומאפשר למשתמשים לבטל את בחירתם בהם, מלבד cookies צד שלישי (מחייבים את המשתמשים להתייחס ישירות לבחירה הרלוונטית ולבטל בהתאמה מודליות של אותם ה-cookies, ר' קישורים מטה):

 • cookies ניווט טכני או ערוץ שיחה נחוצים כדי לאפשר גישה לאתר או להעמיד לרשות המשתמשים בתכנים ושירותים שהם זקוקים להם.
 • Technical cookie analytics מסייעים לבעל השליטה במידע להבין איך משתמשים מדפדפים באתר. אינם משמשים לאיסוף מידע על זהות המשתמש או נתונים אישיים. המידע מעובד בצורה מצרפית ואנונימית.
 • Technical functionality cookies המקנים לאתר תכונות ספציפיות וסדרה של קריטריונים נבחרים (לדוגמה, שפה, מוצרים שנבחרו לרכישה) כדי לשפר את השירות שהאתר מציע.
  חשוב: אם מנטרלים cookies טכני ו/או פונקציונאלי, הגישה לאתר/לשירותים/לפונקציות עלולה להיחסם או לא לפעול כראוי וייתכן שתיאלצו לשנות מידע או להזין ידנית חלק ממנו או את העדפותיכם בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
 • cookies צד שלישי, כלומר cookies מאתרים או שרתים שאינם של בעל השליטה במידע בשימושם של גורמים צד שלישי למטרותיהם, שכוללות גם cookies ליצירת פרופיל. לתשומת לבכם: cookies צד שלישי הרשומות מטה והקישורים למדיניות הפרטיות שלהם הם בעלי שליטה עצמאיים בנתונים שנאספו באמצעות ה-cookies שהם משתמשים בהם. לכן חשוב שהמשתמש יקרא את מדיניות המידע שלהם, יבדוק איך הם מעבדים נתונים אישיים, יקרא את הודעות המדיניות ואת טפסי ההסכמה (בחירה וביטול בחירה ב-cookies), הקישורים אליהם מצוינים מטה (כפי שהוזכרו בתנאי הכללי "זיהוי של תהליכים מפושטים למידע עבור משתמשים והשגת הסכמה לשימוש ב-cookies – 8 במאי, 2014"):

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

_gid –> Google Universal Analytics, analytics performance

schaer_language –> Language preferences -> functionality

_ga -> Aggregate analysis of website visits, Google Analytics, performance

__zlcmid –> Privacy policy cookie, functionality

__zlcprivacy –> Privacy policy cookie, functionality

__unam –> Social sharing buttons, functionality

__lc.visitor_id.7760931 –> livechat Inc chat integration plugin, functionality

Facebook retargeting pixel — > profiling cookie is installed only if user accepts cookie policy

Dr. Schär AG/S.p.A העביר לידי רשות הפרטיות מידע לגבי תהליכי קביעת פרופיל המבוצעים באתר.

2.3.3 איך לצפות ב-cookies ולשנות הגדרותיהם בדפדפן

משתמשים יכולים לבחור איזה cookies לאפשר בתהליך המתואר מטה וכן לאפשר, לחסום או למחוק (במלואו או בחלקו) את השימוש ב-cookies באמצעות פונקציות הדפדפן. אלא שאם כל ה-cookies  או חלקם מנוטרלים, הגישה לאתר עלולה להיחסם או שירותים/פונקציות יהיו לא נגישים או לא יפעלו כראוי ו/או ייתכן שתיאלצו לשנות או להזין ידנית חלק מהמידע או העדפות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

מידע נוסף על קביעת העדפות cookies בדפדפן הווב שלכם אפשר למצוא בהוראות הבאות:

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

לגבי ה-cookies של "Google Analytics", אפשר להתקין תוסף לנטרולם. ניתן להורדה בקישור הבא: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.4 נתוני קטינים

אם האתר אמור לעבד נתונים אישיים של קטינים, יהיה צורך לקבל את הסכמתו של אדם בעל סמכות הורית (האפוטרופוס החוקי).

3 מודעת פרסום בגישה ראשונית

פסיקת הרשות מתאריך 8 במאי 2014 מחייבת, כי שימוש ב-cookies  שאינם טכניים, מחייבת הוספה של מודעה בגישה הראשונה של המשתמש לאתר (הודעה) המסבירה את תהליכי ניהול ה-cookie באתר וקישור לטקסט המלא של תקנות מדיניות הפרטיות של החברה.

Dr. Schär AG/S.p.A הכינה את המודעה הנזכרת לעיל ואף התקינה cookie שזוכר את העדפות המשתמש במונחים של התקנת cookie למשך 365 ימים. המשמעות היא שמשתמשים יראו את מודעת ה-cookie רק פעם אחת ואם ירצו לשנות את העדפותיהם הם יעשו זאת באמצעות ההוראות שפורטו בתת הפרק ‎"איך לצפות ב-cookies ולשנות הגדרותיהם בדפדפן".

4 מטרת עיבוד הנתונים והחובה/אפשרות הבחירה של המשתמש בחשיפתם

את הנתונים האישיים שאתם מזינים באתר יעבד בעל השליטה במידע למטרות הבאות:

4.1 אספקת שירותים נדרשים ע"י המשתמש: הרשמה למועדון שר

מסירת נתוניכם האישיים למטרה הרשומה כאן נתונה לבחירתכם, אך אם לא תמסרו את הנתונים לא נוכל לספק לכם שירותים כנדרש. בתאימות לסעיף 6, פסיק 1 של תקנות GDPR, לא נבקש את הסכמתכם לעבד את נתוניכם האישיים למטרות אלה, מכיוון שהפרטים הללו הכרחיים לביצוע המחויבות הנגזרת מחוזה שאתם צד מעורב בו ו/או למימוש בקשות ספציפיות של הצד המעורב עצמו לפני סיום תקופת החוזה.

4.2 מחקר/ניתוח סטטיסטי על נתונים מצרפיים או אנונימיים, ללא האפשרות לזהות את המשתמש, מטרתם לאמוד את יעילותו של מסע פרסום שערכנו באתר, למדוד תעבורה ולהעריך את שימושיותו ואת העניין בו.

עיבוד נתונים מצרפיים או אנונימיים אינו כפוף לתנאי GDPR 2016/679.

4.3 מטרות הקשורות למימוש המחויבויות בחוק, בתקנות או בחקיקה האירופית

מסירת נתוניכם האישיים למטרה הרשומה כאן היא חובה. אי מסירת הנתונים לבעל השליטה במידע תמנע ממנו למלא את מחויבויותיו לפי החוק, לפי התקנות ולפי החקיקה האירופאית.

ברצוננו להזכירכם שלפי מאמר 6 פסיק 1 בתקנות GDPR, אין צורך לקבל את הסכמתך לעיבוד נתוניכם האישיים למטרות אלה.

4.4 הודעות פרסום

בהתאם להודעת הרשות האיטלקית להגנה על נתונים אישיים "הנחיות לפעילות קידום מכירות וחסימת ספאם – 4 ביולי, 2013 [2542348]", אם תחליטו להסכים לקבל מידע קידום מכירות של בעל השליטה במידע, כולל סקרי שוק, הרינו ליידעכם שאנו עשויים לבצע פעילויות כאלה כמתבקש בתקנות, בכתב,  באמצעות טלפנים במוקד טלפוני (המכונות שיטות מסורתיות), דוא"ל, הודעות טקסט, הודעות דחיפה וברשתות החברתיות (המכונות שיטות אוטומטיות). הרינו ליידעכם גם כי תוכלו בכל עת להחליט למשוך את הסכמתכם לשימוש בשיטות מסורתיות בהודעה לא רשמית לבעל השליטה במידע, כלומר, ע"י שליחת דוא"ל ל: privacy@schaer.com.

מסירת הנתונים האישיים למטרה המפורטת מטה נתונה לבחירתכם ומחייבת את הסכמתכם מראש. ללא הסכמתכם זו תוכלו להשתמש בשירות המבוקש, אך בעל השליטה במידע לא יוכל לשלוח אליכם הודעות פרסומיות. אם נתתם הסכמתכם תוכלו לחזור בכם בכל עת בנוגע לכל שיטות התקשורת הנ"ל או חלקן.

4.5 יצירת פרופילי משתמש (לדוגמה באמצעים אלקטרוניים לפי העדפותיהם, הרגליהם ובחירותיהם הצרכניות)

ניתן לבצע פעילויות יצירת פרופיל באמצעותcookies  או טכנולוגיות פרופיל מקוונות אחרות, כמו trackers, (ר' פרק 2.3___ קישור לפרק ____),  ו/או החלפת קישורים (cross-linking) של נתונים אישיים שנאספו לגבי אספקת שירותים והשימוש הרלוונטי של המשתמש בתכונות מרובות שבחר מבין אלה שהונגשו לו, כפי שצוין בהנחיות לעיבוד נתונים אישיים עבור יצירת פרופילי משתמש מקוונים מה- 19 במרץ 2015.

מסירת הנתונים האישיים המפורטת מטה נתונה לבחירה ומחייבת הסכמת משתמש מפורשת, אותה ניתן לתת גם באמצעות תהליכים מפושטים המוזכרים בתנאי הכללי הנזכר לעיל "זיהוי של תהליכים מפושטים למידע עבור משתמשים והשגת הסכמה לשימוש ב-cookies – 8 במאי, 2014" ו"ההנחיות לעיבוד נתונים אישיים ליצירה מקוונת של פרופילי משתמש" (מעקף של המודעה הראשונית בהתחברות לאתר). בהיעדרה של הסכמה המשתמש יוכל ליהנות מהשירות המבוקש אך בעל השליטה במידע לא יוכל ליצור פרופיל משתמש ולשלוח למשתמש מידע שתואם את העדפותיו. תוכל להחליט בכל עת למשוך את הסכמתך ליצירת פרופיל משתמש, שיצר בעל השליטה במידע באמצעות קישורים צולבים או טכנולוגיות אחרות ליצירת פרופילי משתמש, ע"י הודעה לא רשמית לבעל השליטה במידע באמצעות דוא"ל ל: privacy@schaer.com.

5 שיטות עיבוד נתונים, מיקום ואבטחת עיבוד נתונים

נתוניו האישיים של המשתמש מעובדים ע"י בעל השליטה במידע – או ע"י צד שלישי שנבחר בקפידה לפי אמינותו ויכולתו, וכן מעבדי מידע ייעודיים, רק לשם השגת המטרות שצוינו לעיל, בעיקר תוך שימוש בכלים אוטומטיים, אבל גם בפורמט מודפס, בדיוק בזמן הנדרש להשגת המטרות שלשמן נאסף המידע.

אנו משתמשים באמצעי אבטחה ספציפיים למניעת איבוד מידע, שימוש לא חוקי או לא הוגן, וגישה ללא הרשאה, בתאימות מלאה לסעיף 32 בתקנות GDPR.

הנתונים האישיים שהתקבלו מהמשתמש, הרלוונטיים לשירותי רשת שמציע אתר זה, מעובדים במשרדים הרשומים של מעבד הנתונים המצוינים לעיל. מרכזי מעבד הנתונים ממוקמים באיטליה. מעבד הנתונים מסתמך גם על מרכזי הטכנולוגיה/הנתונים של  KEY-TEC GmbH & Co. KG ו- webAlm GmbHבעיבוד הנתונים האישיים למטרות המתוארות לעיל, והמשמעות היא שנתונים יישמרו במשרדיהם.

נתוניו האישיים של המשתמש שנאספו באמצעות הטפסים באתר שלנו, יישמרו לפרק הזמן הדרוש למילוי בקשותיו. אם ישנן תקנות המחייבות שמירה של הפרטים שהוזנו לפרק זמן ארוך יותר אנו נעמוד בדרישות אלה.

הפרטים שנאספים באמצעות cookies יישמרו למשך הזמן שהוגדר עבור כל cookie.

6 תקשורת והפצה

ניתן להעביר את הנתונים האישיים לגורמים חיצוניים שעזרתם נחוצה ובעלת משמעות אופרטיבית לאספקת השירותים שנותן האתר.

ניתן להעביר את הנתונים האישיים הרגילים לצד שלישי כמו: 1. אנשים פרטיים, חברות או חברות מקצועיות המספקים סיוע וייעוץ לבעל השליטה במידע ונבחרו כראוי לשמש כמעבדי המידע; 2. ישויות, גופים ורשויות שעבורן קבלת הנתונים האישיים היא חובה חוקית או לפי התווית הרשות הרלוונטית; 3. גורמים שהסמיך בעל השליטה במידע ו/או מונו ע"י בעל השליטה במידע לביצוע משימות הקשורות אך ורק למטרות המצוינות לעיל (כולל תחזוקת מערכות טכניות), נבחרו כראוי לשמש כמעבדי המידע; 4. שותפים עסקיים, מזוהים לפי קטגוריה, שמעבדים את המידע למטרות שיווק ישיר כמעבדי מידע בלתי תלויים, אך רק אם המשתמש נתן להם הסכמה ספציפית לעשות זאת.

בעל השליטה במידע לא יעבד מידע אם העיבוד כולל הפצה, אלא אם קיבל הסכמה מפורשת של המשתמש.

המידע שנתתם לנו לא יועבר למדינות צד שלישי או לארגונים בינלאומיים מחוץ לאירופה.

7 זכויותיכם

יש לכם זכות לבקש בכל עת גישה לנתוניכם האישיים, לתקן, להשלים או למחוק אותם, ולהגביל או להתנגד לעיבודם כל עוד יש לכך סיבות לגיטימיות, וכן להעביר את הפרטים שצוינו לעיל למעבד מידע אחר.

אנו נשלח לכם תגובה כתובה תוך 30 יום. תוכלו למשוך בכל עת את הסכמתכם שניתנה באתר זה, ע"י התקשרות באמצעות אחת הכתובות שצוינו בפרק בעל השליטה במידע ומעבדי הנתונים. אתם רשאים  להגיש תלונה למבקר המדינה אם את/ה חושב שנתוניכם מעובדים שלא כחוק. עליכם לשלוח בקשות בדוא"ל לכתובת הבאה: privacy@schaer.com.

8 שינויים

בעל השליטה במידע יוכל לשנות או לעדכן את מדיניות הפרטיות הזאת, בחלקה או במלואה, אפילו בעקבות שינוי החוקים והתקנות שמסדירים מדיניות כזו ומגנים על זכויות נשואי המידע. שינויים ועדכונים של מדיניות הפרטיות יובאו לידיעת למשתמשי האתר בדף  ברגע שיבוצעו ויהיו תקפים מרגע פרסומם באתר. אנא בקרו באזור זה בקביעות כדי להתעדכן בגרסה המעודכנת והאחרונה של מדיניות הפרטיות הזו, כדי שתדעו תמיד איזה נתונים אישיים אנו אוספים ואיזה שימוש אנו עושים בהם.

9 פרטי קשר

אם ברצונכם לבקש מידע על נתונים אישיים שעובדו ע"י בעל השליטה במידע, תוכלו ליצור קשר עם החברה (דהיינו בעל השליטה במידע) בכתב, בפקס או בדוא"ל לכתובת: privacy@schaer.com.

אזהרה מפני סיכון

בהתאם להנחיות הרשות האיטלקית להגנת נתונים (Garante per la protezione dei dati personali) מתאריך 25 בינואר 2012, Dr. Schär AG/S.p.A., כמנהל האתר www.schaer.com וכל האתרים בבעלות חברת התוכן, מחויב להזהיר את המשתמשים כדלקמן:

 • עליהם לשקול את האפשרות, בזמן פעולה, להזין נתונים אישיים או לדחות נתונים אישיים (כולל כתובת דוא"ל), אשר עשויים, בעקיפין, להיות מקושרים לזהותם;
 • עליהם להעריך כראוי את האפשרות של פרסום או אי פרסום תמונות ו/או סרטוני וידאו שבאמצעותם ניתן לזהות אנשים או מקומות או להקל בזיהויים;
 • עליהם להקדיש תשומת לב מיוחדת לאפשרות להזין נתונים שעשויים לחשוף, שלא במכוון, את זהותו של צד שלישי. למשל: אנשים אחרים הקשורים לכותב הפוסט באותה פתולוגיה, חוויה אנושית או מסע רפואי;
 • ניתן להפיק אינדקס של תוכן הפורומים/הקהילה ונגיש למנועי חיפוש מוכללים (Google, Yahoo וכדומה). ברצוננו לציין שרק משתמשים אחרים שנרשמו באתר יוכלו להיעזר בנתונים שהוזנו בפורומים/קהילות אלה.

הגרסה המקורית של מדיניות הפרטיות היא זו הכתובה בשפה האיטלקית.